Bryggansvariga för året 2023 är följande platser:

A12, A13, AEK7, AEK9, B5, B6, C12, C14, D8, D11, F17 och F18


RIKTLINJER FÖR BRYGGANSVARIGA.


 • Sammankallande för bryggansvariga är hamnansvarig.

 • Bryggansvariga utses av styrelsen och meddelas vid årsmötet.

 • Bryggansvariga är ansvarig från årsmöte och ett år framåt  fram till nästa årsmöte under aktuellt år.

 • Kontakta hamnansvarig vid frågor och problem.
Uppgifter för bryggansvariga vid arbetsdagar eller vid behov om hamnansvarig så kräver:
Vid arbetshelger vara tillgänglig och behjälplig som arbetsledare.

 • Kontrollera att bryggbommar är hela och funktionella. Vid brister ska bryggansvarig tillse att defekter åtgärdas omgående.
 • Vara behjälplig vid bojflyttning eller bojinspektion.
 • Tillse att respektive bryggas gångbräder är väl nedspikade/skruvade för att undvika olycka.
 • Tillse att bryggans helhet är i gott skick.
 • Vara behjälplig vid bryggarbeten oavsett bryggbeteckning.
 • Hjälpa till med att hålla hamnområdet rent från skräp. Ris, vass och byggavfall lämnas på anvisad plats eller på återvinningscentral.
 • Vara hjälpsam och informera om gällande regler på ett trevligt och vänligt sätt.

  Positivt bemötande medför oftast förståelse för vad som gäller och rättelse därefter.