Välkommen till oss!


Söker du båtplats? 
Se nedan hur du går tillväga.


Vi har båtplatser lediga.

Välkommen med din ansökan.

När du klickar in på knapparna kommer du till Båtunionens databas där du ska registrera ett konto för att kunna anmäla dig till kölistan för båtplats. Du kommer att få uppge personuppgifter samt uppgifter om din båt som du söker plats för.

För tillgång till iläggningsramp behövs medlemskap samt båtplats på land eller vid brygga hos Sikviks BåtsällskapPriser för 2023 enligt nedan:
Medlemsavgift: 800 kronor/år
Motorbåt, över 5 meter eller mer än 10 hk: 1275 kronor/år
Eka, 5 meter eller upp till 10 hk: 1050 kronor/år

Bodavgift: 100 kronor/år


Deposition för nyckel: 1000 kronor
Städavgift: 1000 kronor (vid uteblivet deltagande av städdagar)

Personuppgifter


Sikviks  Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Medlemskapet i Sikviks Båtsällskap är frivilligt men Sikviks Båtsällskap behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Sikviks Båtsällskap söker tidigt en ny kassör för att påbörja en övergång inför februari 2025.


Föreningen söker en ny styrelseledamot som kan ta sig an den ekonomiska delen med hjälp av styrelsen och redovisningsbyrån Next Revision.

Det kan vara en person som drivit företag eller som har kunskaper inom ekonomi.

Valberedningen behöver även ett förslag på en revisorssuppleant då denna plats är i dagsläget vakant.

Känner du att detta skulle passa dig eller att du känner någon som kanske skulle passa för uppdraget är ni välkommen att kontakta styrelsen eller valberedningen.Styrelsen

info@sikviksbs.se


Valberedningen

Peter Carlsson  peter.carlson.grane@hotmail.com

Nyheter!

_____________________________
Bryggansvariga för året 2024 är följande platser:

A14, A18, AEK10, AEK12, B7, B8, C15, C17, D12, D13, F19 och F20

(gäller arbetshelger samt även övrigt arbete på bryggor om så behövs.)
______________________________

Checklistor

Under fliken Båtliv hittar du nu checklistor för din båt. 
______________________________

KLUBBKORT - hämtas i klubbstugan av samtliga medlemmar. 


                   ______________________________

Båtvimpel 

Nu kan du köpa dig en båtvimpel till självkostnadspris om 149 kronor hos ordförande Roger Wennberg. Du betalar med swish när du hämtar båtvimpeln. Roger når du på 070-313 46 38.
______________________________

 


Har du inte fått din faktura för din båtplats? 
Kolla då ditt skräppostfilter i mejlen då den kan ha hamnat där.Märkning

Märk upp era bodar, båtskjul, tält, material och båtvagnar.


Stölder
Ta bort tillfället för tjuven. Ta med bränsletankar och annat stöldbegärligt hem. Lås inte utrymmen som är tomma, det inbjuder till nyfikenhet och risk att det bryts upp vid inbrott i båten. 

                     ____________________________
Har du som medlem ärenden som du vill att styrelsen ska behandla?


Maila då ditt ärende till info@sikviksbs.se
                  ______________________________

Swish nr: 1232544187

Svenska
Båtunionen

Här hittar du mycket information om båtlivet

Vi är medlemmar i Gävleborgs Båtförbund

Möten och arbetshelger


  • Arbetshelg 27-28/4 2024 kl.10.00-14.00
    Medlemmar från brygga C, D och F samt även medlemmar med landplats för båt och eka.

  • Medlemsmöte 23/5 kl.18.00 Sikviks Båthamn.

  • Medlemsmöte 22/8 kl.18.00 Sikviks Båthamn.

  • Arbetshelg 21-22/9 2024  kl.10.00-14.00
    Medlemmar från brygga A, B och AEK


OBS! Sedan 2023 är det beslutat att alla medlemmar ska deltaga på minst 4 timmar under arbetshelgerna. 

Kan du inte närvara är du ansvarig att se till att någon annan hoppar in i ditt ställe eller om du har arbetshelg på våren men inte kan närvara har du möjligheten att deltaga på höstens arbetshelg.

Närvaro skrivs upp hos bryggansvariga och medlem själv ansvarar för att närvaro dokumenteras. I de fall närvaro inte dokumenteras skickas en faktura för städavgift ut till medlem.

Kontaktformulär

Använd detta kontaktformulär om du vill nå sekreteraren eller önskar inlogg till protokoll.

 
 
 
 

 Parkering i båthamnen Sikvik

Parkera ditt fordon på angivna
p-platser.
I de fall det inte finns p-plats parkera
EJ framför båtskjul (om det inte är ditt eget men se till att inte hindra andra) eller hindra väg för utryckningsfordon.


Har du lagt ut för klubbens räkning så behöver du fylla i ett utbetalningsunderlag.


Utbetalningsunderlag

klicka här

Lämna in utbetalningsunderlaget ifyllt tillsammans med kvitto till kassören. 

Information!

OBS!!! Ni får inte byta bryggplatser med varandra eller flytta Y-bommarna för att få större plats. Kontakta bryggansvariga om ni önskar byta bryggplats eller använd knapp längst upp till höger på sidan för ansökan om byte av bryggplats.


Ny toalett finns nu på gaveln av bodlänga A. Lyft bort det inre locket i toaletten och sätt det åter efter användning. 

Vill du som medlem hjälpa till med arbeten i vår båthamn så kan du kontakta
Ulf Andersson -  070 -330 55 03
Robert Andersson - 070-313 46 38
Anders Hedman - 073-039 02 47

OBS!!! Om sopkärlen är fulla av sopor och det inte får plats mer önskar vi att ni tar med er soporna hem. Det blir väldigt otrevligt när fåglarna börjar riva ut sopor ur kärlen. 


Postadress
Sikviks Båtsällskap
c/o Louise Wennberg
Takargatan 2
804 31 Gävle

Ekonomiska frågor och fakturor mailas till 
kassor@sikviksbs.se