Viktig information om TBT, Tributyltenn bottenfärg!


Tributyltenn (TBT) har använts i äldre båtbottenfärger och har långlivade skadliga effekter i vattenmiljön.

Det är svårnedbrytbart, hormonstörande och ger skadliga effekter på organismers immunförsvaroch reproduktionssystem vid mycket låga halter.


Källa: TransportstyrelsenGävleborgs Båtförbund informerar:


TBT (tributyltenn) förbjöds att målas på fritidsbåtar 1989 och med en fördröjning räknar man att båtar efter 1995 inte bör ha målats med båtbottenfärg innehållande TBT.


Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten och det jobbas hårt med att identifiera de båtar som fortfarande har TBT-färg kvar. De metoder som finns till hands är XRF röntgen och skrapprov. Ett utslag på en XRF-röntgen ska kompletteras med ett skrapprov för att erhålla mängden TBT.


Viktig kunskap för er båtägare är att det är ni själva som bär ansvaret för att säkerställa att er båt inte har TBT rester på skrovet. Om ni är osäkra så kan vi inom GBF hjälpa till med tips och råd om hur ni ska gå tillväga. Om det är tillräckligt många båtar som behöver kontrolleras så kan flera gå ihop och hyra ett XRF instrument av Svenska Båtunionen och göra kontroller på flera båtar samtidigt för att hålla priset nere.


Ni som har båtar äldre än 1995 och är osäker på om den har TBT på skrovet kan höra av er till oss.


Stellan Stark
Telnr: 0730 262962, e-mail: stellan.stark@gmail.com
 
Joels Olsson
Telnr: 070 5478281, e-mail: joel.x.olsson@outlook.com


Miljösamordnare i Gävleborgs Båtförbund


Skrovmålet är ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen.


Nu har Transportstyrelen släppt en rekommendation om hur en båtbotten ska saneras från otillåten biocidfärg.

Rekommendationen ger enbart svar på HUR en båt ska saneras men inte NÄR den ska saneras.

Det kommer vara en fråga som beslutas av respektive kommun i landet. Enligt Svenska Båtunionen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna.

Svenska Båtunionens Miljökommitté kommer att analysera rapporten och se vilket behov av stöd som kommer att behövas av båtförbund och båtklubbar.


Mer information finns hos Transportstyrelsen

Toalettavfall och utsläppsförbudet
Hur ska du hantera ditt toalettavfall?
Läs mer här.

Vill du hitta tömningsstationer när du är ute med din båt hittar du dessa via denna länk.

www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/
Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/
Toalettavfall-fran-fritidsbat/
Hitta-tomningsstationer

Båtbottenfärger - vad gäller?

Det är viktigt att hålla koll på vilka båtbottenfärger du får använda så du inte skadar den marina miljön. 

Läs mer på Kemikalieinspektionen

Hos Båtmiljö.se hittar du följande:

  • Tips för underhåll av din båt.
  • Vad du som båtägare kan göra för miljön.
  • Hur du ska tänka när du är till sjöss. 
  • Havstulpanvarningen.
  • Hur du gör för att skrota din båt gratis


Klicka på loggan för att komma till Båtmiljö.se