ÅRSMÖTE 2024


Styrelsen vill hälsa att klubbens medlemmar hjärtligt välkomna till Sikviks Båtsällskaps årsmöte.

Det är föreningens högsta beslutande organ och medlemmar har chansen att lyssna, påverka och tycka till.


Frågor som enskild medlem önskar väcka skall vara styrelsen tillhanda senast 8 dagar innan årsmötet, genom att maila till info@sikviksbs.se


Årsmötet kommer att hantera sedvanliga årsmöteshandlingar.

Dagordning och övriga årsmötesbilagor skickas ut senast 7 dagar innan mötet.


Välkomna!
Söndagen 25 Februari  Kl: 14.00  Bomhus Folkets hus, Klockar-Calles gata 3


Gävleborgs Båtförbund informerar - Viktig information om TBT, Tributyltenn bottenfärg!


  • Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten.

  • Det är vi båtägare som själva bär ansvaret för att säkerställa att vår båt inte har TBT rester på skrovet.

  • Gävleborgs Båtförbund kan hjälpa till med tips och råd om hur man ska gå tillväga.

  • Ni som har båtar äldre än 1995 och är osäker på om den har TBT på skrovet kan höra av er till Gävleborgs Båtförbund.


Medlemsmötet 2023-08-24


Hej alla fantastiska medlemmar!


Årets sista medlemsmöte gick av stapeln 2023-08-24 styrelsen vill passa på att tacka samtliga närvarade för visat intresse och ett trevligt möte!


Sommarn börjar gå mot sitt slut och vi vill därmed hälsa välkommen till höstens arbetshelg16/9 och 17/9 kl. 10-14.


Nytt för 2023 är att samtliga medlemmar är ansvariga att delta fyra timmar under den arbetshelg man tilldelats.


Ansvarig under hösten arbetshelg är medlemmar med båtplats på bryggorna C, D och F.


Viktigt att tänka på är att närvaro meddelas till bryggansvariga. Det är medlemmarnas ansvarar att säkerställas närvaron dokumenteras. Avgiften för uteblivet närvarande vid tilldelat arbetshelg är 1.000 kr.Med vänliga hälsningar

Styrelsen

VänligenStyrelsen för Sikviks Båtsällskap

Hamnguiden 10, Höga kusten – Arholma har tagits fram i samverkan mellan Roslagens, Gävleborgs och Västernorrlands Båtförbund i samarbete med Skagerrak Förlag och Hydrographica.
Genom ett avtal mellan förlaget och båtförbunden kan vi erbjuda medlemmar i våra anslutna klubbar att köpa Hamnguiden 10 till rabatterat
pris 550 kronor/exemplar.


Beställningen görs till Roger Wennberg, Ordförande senast 14 Maj:

Skicka följande uppgifter till Roger på mail: searay1994@hotmail.com

Uppge följande information:

  • Ditt för- och efternamn
  • Antal

    Ring Roger innan ni swishar på 070 3134638
Rengöra båten

Om/när köpa nytt

Samla glykol

Bottenfärg

Föregå tjuven och ta bort tillfället


Gör följande:


- Ta med er trycktanken hem eller hyr en bod i någon av bodlängorna och förvara den där.

- Lås inte utrymmen som är tomma då det inbjuder till nyfikenhet och det finns risk att det bryts upp vid inbrott i båten.

- Ni som förvarar båt på land under enkel presenning se till att ta med stöldbegärlig egendom hem och låt den inte ligga kvar i båten.


HÄNDELSER

Gävlevakt - rapport lördag 28/5 kl.01,45

Gävlevakt har i natt 01.45 varit ned i båthamnen för sin dagliga runda och upptäckt individer på området åkandes med fyrhjuling. Vad vi vet från Gävlevakt är att dessa som varit inne under natten men som åkte när de såg Gävlevakts bil har haft nyckel då de låste upp bommen och bommen gick ned innan Gävlevakt hann vända och åka efter. Gävlevakt fick aldrig kontakt med fyrhjulingen efter detta. Detta behöver inte vara något men efter senaste brandincidenten så känns det viktigt att vi är tydlig med att Gävlevakt gör sina rundor i hamnen.


Vi uppmanar alla medlemmar att se över sina båtar och båtskjul samt att vara mer vaksamma under sin tid i hamnen.


Har ni funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen.


Brandtillbud på AEK-bryggan

Tisdagen den 3: maj kl. 18.28 larmades SOS Alarm för en brand på AEK-bryggan. Räddningstjänsten bedömnde branden som liten och var klar 10 minuter senare. En yta av 1 meter x 30 cm är skadad på bryggan och branden är polisanmäld. 

Vi uppmanar alla båtägare att se över sin båtförsäkring samt ta bort bränsletankar och stöldbegärliga saker ur era båtar för att minska tillfället för tjuven. 

Postadress
Sikviks Båtsällskap
c/o Louise Wennberg
Takargatan 2
804 31 Gävle

Ekonomiska frågor och fakturor mailas till 
kassor@sikviksbs.se