Bryggansvariga

Bryggansvariga

Brygga A      Anders Kock            026-513325     mob 070 6483178

Brygga B     Bryggplats B1 Amir Bazeli                 mob 076-1050997

                                   B2 Wohjan Berthold        mob 070-7734951

                                   B3 Maria Brodén              mob 070-4047179

                                   B4 Ragne Beminge           08-229202

Brygga C A-K Eriksson           026-98161            mob 0703305503 flu61@gavlenet.se

Brygga D      Magnus Lindström                    mob 076553696   magnus@hansonoekman.se

Brygga F     Mikael Kock                                     mob 070-6489626    mikaek.kock@live.se

Brygga AEK Sven-Erik Eriksson                          mob 070-5302174    svempa5@hotmail.com

Revisor       Anders Grundberg   026-191259    mob 072-2287856

Revisorsuppl  Lars-Gunnar Fernlund          mob 070-5606212     l.fernlund@telia.com        

Valber.  Peter Carlsson        026-190150  0701821704  peter.carlson.grane@hotmail.com 

            Robert Svanberg     026-191893  0707275040                 robert@svanbergsror.se

 


 

Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS